०६:१५ - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

+९७७ ०३७५४०११९

rumjatar.school@gmail.com

Events

Latest Past Events

वृक्षारोपण कार्यक्रम

Rumjatar Secondary School Shree Rumjatar Secondary School-4, Rumjatar

वृक्षारोपण कार्यक्रम रूमजाटार माध्यमिक विद्यालय द्वारा सञ्चालन भइरहेको छ । हरियो, जीवन्त, र स्वस्थ बनाउनका लागि रूख वृक्षारोपण एक उत्तम गतिविधि हो। रोपेका रूखहरूले हाम्रो जैवविविधतालाई मद्दत गर्छन्, आउँदो पुस्ताहरूका लागि अक्सिजनको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्दछ, र हामीलाई विभिन्न स्रोतहरू प्रदान गर्दछ। रूखहरू बिना मानव जीवन, र पृथ्वीमा अन्य प्रजातिहरूको अस्तित्व असम्भव छ। त्यसो भए हामीले अझ बढी रूख रोप्नु पर्छ। 

Freedom Expressions Art

Many school principals have discovered the power and potential of using school-wide themes to build school spirit, morale, camaraderie, and test scores. At Lewis Vincent Elementary School in Denham Springs, Louisiana, this year's theme is teamwork and the slogan is "We're On the Same Team." "Themes are a great way to coordinate all activities throughout the year," Vincent Elementary's principal, 

Creative Workshop With Mentari

Footer

Many school principals have discovered the power and potential of using school-wide themes to build school spirit, morale, camaraderie, and test scores. At Lewis Vincent Elementary School in Denham Springs, Louisiana, this year's theme is teamwork and the slogan is "We're On the Same Team." "Themes are a great way to coordinate all activities throughout the year," Vincent Elementary's principal, Carol Robertson, told Education World. "Our teachers and I choose a theme before we leave for the summer. That way,…

2025