०६:१५ - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

+९७७ ०३७५४०११९

rumjatar.school@gmail.com

कक्षा ११

नेपाली माध्यम व्यवस्थापन संकाय – २०७७
पहिलो त्रैमाशिक : कक्षा ११