०६:१५ - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

+९७७ ०३७५४०११९

rumjatar.school@gmail.com

Final Examination 2078

कृप्या आफनो कक्षा छनौट  गर्नुहोस् ।