०६:१५ - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

+९७७ ०३७५४०११९

rumjatar.school@gmail.com

सम्पर्क

ठेगाना

ओखलढुङ्गा
सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

खुल्ने दिन / समय

१०:०० - ४:००
आइतबार देखि शुक्रबार

फोन

+९७७ ९८-५६००४०८१

EMAIL

rumjatarsecondary@gmail.com

भेट्ने समय मिलाउ

    सबै क्षेत्रहरू अनिवार्य छन्