०६:१५ - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण -४ रुम्जाटार

+९७७ ०३७५४०११९

rumjatar.school@gmail.com

सहायक प्रशिक्षक आवश्यता सम्बन्धी सूचना ।

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events